PGB: Verpleging

Wat is verpleging?

Onder verpleging valt het verzorgen van wonden, het geven van medicatie en het verrichten van voorbehouden- of instructiehandelingen.

Wat kan imcare betekenen?

IMcare heeft ruime ervaring met een aantal voorbehouden handelingen zoals in de wet BIG beschreven. De zogenaamde instructiehandelingen kunnen door IMcare worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met IMcare.