Foto Activerende beleiding

PGB: Activerende begeleiding

Wat is activerende begeleiding?

Onder activerende begeleiding valt het oefenen van sociale en praktische vaardigheden, onderzoek naar de problematiek en instructie en voorlichting over de aanpak van problematiek.

Wat kan imcare betekenen?

IMcare maakt samen met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger een plan van aanpak. Dit zodat de voortgang duidelijk te zien is. Na een aantal maanden wordt de voortgang geëvalueerd en desgewenst wordt het handelingsplan bijgesteld.